Tymczasem szef bułgarskiej spółki gazowej Bułgargaz Dymitar Gogow zaznaczył, że na razie ciśnienie gazu w Bułgarii jest normalne. Jednocześnie uspokoił, że zmniejszone dostawy gazu będą zrekompensowane zwiększonymi ilościami gazu dostarczanymi z krajowych rezerw.

Wybuch nastąpił w pobliżu Tyraspolu nad Dniestrem. Premier Mołdawii Zinaida Grecianii wykluczyła na posiedzeniu komitetu ds. nadzwyczajnych akt terrorystyczny jako przyczynę wybuchu. Kompania Tyraspoltransgaz poinformowała, że wybuch miał miejsce w rurze o średnicy 1200 mm, połozonej na głębokości 2 m.