Ponieważ Bułgariasama nie dysponuje możliwościami odbioru tego surowca wykorzystałoby terminal w Grecji. Stamtąd gaz byłby już rurociągami transportowany do Bułgarii. Rozważana jest także budowa własnego terminalu.
Bułgaria importuje z Rosji 95-98 proc. potrzebnego gazu. Resztę wydobywa ze złoża Galata zlokalizowanego pod dnem Morza Czarnego.