Ustalenia dotyczące porozumienia w sprawie tej dostawy zapadły na ubiegłotygodniowym spotkaniu PGNiG i Gazpromu w Moskwie. Zgodnie z porozumieniem rosyjski potentat gazowy przejął część obowiązków, jakie wynikają z umowy polskiej spółki z RosUkrEnergo. Aby postanowienia umowy mogły wejść w życie, musi ona zostać zaakceptowana przez rady nadzorcze obu firm.