Pożyczki udzieli China Development Bank, a Petrobas zagwarantuje dostawę 200 tys. baryłek ropy dziennie państwowej chińskiej firmie naftowej Sinopec.
Ponadto Petrobas i Sinopec podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w poszukiwaniu złóż ropy i w przemyśle petrochemicznym.