Zdaniem rządu, te działania mają na celu załatanie dziury budżetowej, która do końca roku może sięgnąć nawet 40 mld zł.