Pytani przez "Gazetę Prawną " specjaliści zauważyli trend do zamykania stacji już w ubiegłym roku. Zjawisko na tą skalę występuje jednak po raz pierwszy.

Zamyka się przede wszystkim stacje niedochodowe, niekorzystnie zlokalizowane oraz niespełniające wymogów ochrony środowiska. Według "Gazety Prawnej" w 2013 r. problemy ze spełnieniem wymogów ekologicznych będzie miało 25%. stacji.