Resort opracował również rozporządzenie regulujące zasady wydawania certyfikatów jakości biokomponentów.

Pierwszy projekt rozporządzenia nakłada na przedsiębiorców obowiązek odpowiedniego oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych używanych na stacjach paliwowych i zakładowych. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja rodzaju oraz objętości komponentów zawartych w biopaliwie - czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. W celu ujednolicenia identyfikacji wizualnej z innymi przepisami, znak informacyjny na dystrybutorach zostanie powiększony do 60 mm, natomiast na pistoletach nalewczych wprowadzone zostanie oznakowanie w kształcie koła o minimalnej średnicy 40 mm.

Ministerstwo przygotowało również projekt rozporządzenia, który określa tryb wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące. Jak do tej pory obowiązywały świadectwa jakości biokomponentów. Według planów, certyfikat miałby być wydawany na okres jednego roku (zniesienie obowiązku corocznego orzekania o jakości biokomponentu). Coroczna weryfikacja warunków organizacyjno-technicznych u przedsiębiorców stworzy możliwość lepszej kontroli przestrzegania przez nich obowiązujących wymogów.

Resort gospodarki twierdzi, iż proponowane zmiany przyczynią się to do zapewnienia wysokiej jakości biokomponentów, a tym samym do stworzenia lepszych warunków rozwoju rynku biopaliwowego.