Decyzje dotyczą trzech inwestycji: budowy nabrzeża w porcie zewnętrznym (dla spółki Morskie Porty Szczecin-Świnoujście), falochronu (dla Urzędu Morskiego) oraz terminalu przeładunkowego (dla spółki Polskie LNG).
Jak poinformował PAP w poniedziałek dyrektor RDOŚ w Szczecinie Przemysław Łagodzki, wszystkie trzy decyzje przygotowano po badaniach wpływu planowanych inwestycji na środowisko - w części brzegowej i na otwartym morzu w Świnoujściu. "Prace budowlane nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne, zarówno morskie, jak i obszary lądowe" - dodał. Łagodzki zaznaczył, że jest to szczególnie istotne, dlatego, że część inwestycji będzie prowadzona na cennych przyrodniczo terenach chronionych przez Naturę 2000.

Gazoport w Świnoujściu, czyli terminal do odbioru tankowców ze skroplonym gazem LNG, początkowo będzie odbierać do 2,5 mld m sześc. gazu rocznie, czyli ponad jedną piątą krajowego zużycia. Przyczyni się w ten sposób do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa kraju.

Po rozbudowie moce terminalu mogłyby zostać potrojone. Ogromna inwestycja to osiem gazociągów o łącznej długości około tysiąca kilometrów, budowa morskiego portu zewnętrznego, falochronu, terminalu przeładunkowego, przyłączenie gazoportu do sieci, jak również inne inwestycje towarzyszące, trzy magazyny na gaz. Koszty inwestycji szacowane są na około 3-3,5 mld zł. Według harmonogramu spółki Polskie LNG, pierwszy etap inwestycji będzie ukończony w 2013 roku.