Udział PGNiG w projekcie poszukiwawczo-wydobywczym ma wynieść 51%, a PKN Orlen - 49%.
W pierwszych latach jego realizacji wydane zostanie maksymalnie 50 mln zł.
Szacuje się, że zasoby geologiczne na mającym być eksploatowanym terenie wynoszą blisko 130 mln baryłek, a z tego - wydobywalne zasoby stanowią 26 mln baryłek.
Zakłada się produkcję 15 mln baryłek ze złoża.