Aktualnie Lotos kontroluje 42% litewskiego rynku paliwowego.
Jak dotąd wydobycie odbywało się tylko w strefie lądowej na nabrzeżu, jednak planuje się eksplorację terenów podwodnych.
Zamiarem Grupy Lotos jest posiadanie 50% rynku sprzedaży olejów i surowców do asfaltowania dróg.