Transakcja ta umożliwi firmie Gazprom Nieft wejście w skład rady dyrektorów brytyjskiej spółki.
W opinii ekspertów taka decyzja jest korzystna dla wszystkich, którzy brali udział w transakcji.
Dzięki przejęciu Gazprom Nieft będzie rozwijał sektor downstream, natomiast Sibir Energy będzie miał w przyszłości dostęp do złóż rosyjskich.