Jan Chadam jest doktorem nauk ekonomicznych. Ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami handlowymi, w szczególności finansami przedsiębiorstw. W okresie swojej pracy zawodowej pełnił m.in. funkcje dyrektora finansowego, wiceprezesa i prezesa zarządu Pro Futuro SA w Warszawie.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką Skarbu Państwa i odpowiada za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi.