Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew zwracał uwagę, że w ciągu kilku ostatnich lat współpraca energetyczna między jego krajem a Polską rozwijała się bardzo dobrze. Przypominał, że Azerbejdżan ma duże zasoby ropy i gazu ziemnego. Zadeklarował, że Azerbejdżan jest w stanie wnieść wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE. Azerska ropa mogłaby być tłoczona do Polski rurociągiem Odessa-Brody. Od kilku lat Polska i Ukraina rozmawiają o projekcie przedłużenia go do Płocka, by następnie przesyłać surowiec do Gdańska.

Uruchomienie rurociągu Brody-Płock do transportu kaspijskiej ropy pozwoliłoby zdywersyfikować dostawy tego surowca do Polski i częściowo uniezależnić nasz kraj, a także Ukrainę, od dostaw z Rosji. Prezydent Azerbejdżanu przypominał, że w trakcie opracowania jest studium wykonalności projektu rurociągu.
Porozumienie dotyczące wydobycia i przerobu ropy naftowej podpisali prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz i szef SOCAR-u Rownag Abdulajew.