Do fuzji ma dojść pod koniec lipca pod warunkiem, że akcjonariusze obu firm zatwierdzą proponowaną transakcję.
Powstała z połączenia obu spółek firma będzie miała 59 kopalni, 14 zakładów przeróbki węgla i 6600 pracowników w kilku stanach USA. Będzie dostarczać węgiel koksowniczy i energetyczny.