Plan rozwoju gdańskiej rafinerii został opracowany już w 2002 r. Znacznie zmienił się w tym czasie rynek naftowy w Polsce. W ostatnich latach znacznie zwiększył się popyt na olej napędowy a tym samym uzależnienie rynku od importu paliw. Dlatego, biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, przedsięwzięto plan mający na celu rozszerzenie programu rozbudowy gdańskiej rafinerii o dodatkową instalację destylacji, która zwiększy potencjał przerobu ropy do 10,5 mln ton w ciągu roku.
Wykonanie instalacji HDS, której moc przerobową zaplanowano na 2,5 mln ton oleju napędowego rocznie była konieczna do osiągnięcia pełnej puli diesla zgodnego z wymogami jakościowymi UE w zakresie zawartości siarki do 10 ppm i polepszenia własności niskotemperaturowych.
Rozbudowa rafinerii w ramach Programu 10+ przyczyni się do długookresowej poprawy jej konkurencyjności, przyczyni się do wzrostu udziałów Lotosu w produkcji poszukiwanych na rynku wysokomarżowych paliw. Realizacja Programu 10+ może przyczynić się do tego, że Lotos zostanie liderem w produkcji towarów ropopochodnych nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Równocześnie inwestycja przyczyni się do tego, że gdańska rafineria będzie najbardziej ekologiczna w rejonie Morza Bałtyckiego.
Podpisany z koncernem ABB Lummus Global jesienią 2006 r. kontraktu w formule „pod klucz” rozpoczęło budowę jednej z czterech instalacji produkcyjnych Programu 10+. Na początku lipca trwały już prace końcowe dotyczące rozruchu instalacji, prowadzono też próby szczelności. Dziś będzie miał miejsce załadunek katalizatora i jeśli wszystko pójdzie bez przeszkód, jeszcze w lipcu będzie miał miejsce rozruch technologiczny i wpuszczanie do instalacji surowca.
Łącznie z e z rozpoczęciem pracy przez instalację HDS uruchomiona zostanie instalacja pomocnicza – kompleks aminowo-siarkowy (KAS). Jeszcze tego lata mają być oddane do użytku pierwsze zbiorniki magazynowe, rurociąg przesyłowy do Naftoportu jak też zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków.