Zależna od węgierskiego Emfeszu spółka DPV Service ma już 17 koncesji na poszukiwanie gazu i ropy w Polsce. Równocześnie posiada prawo do prowadzenia np. prac sejsmicznych i odwiertów na obszarze o powierzchni blisko 15 tys. km2.