Równocześnie z podpisaniem tej umowy została rozwiązana umowa terminowa z KD Petrotrade, zgodnie z którą Pertotrade dostarczało rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN 2,4 mln ton ropy naftowej typu REBCO w ciągu roku.

Umowa została rozwiązana ze względu na niewypełnienie niektórych zobowiązań kontraktowych przez Petrotrade. Rozwiązanie umowy nie wywoła jednak przerw w dostawach ropy naftowej do PKN Orlen.