Zdaniem "Gazety Prawnej", Operator Logistyczny Paliw Płynnych może wycofać się z korzystnego dla spółki projektu budowy rurociągu produktowego łączącego bazę w Małaszewiczach z systemem rurociągów białoruskich. Jak tłumaczy dziennik projekt okazał się zbyt dużym zagrożeniem dla Orlenu i Lotosu.

Na chwilę obecną Ministerstwo Gospodarki, które jest większościowym akcjonariuszem we wszystkich trzech spółkach, uległo presji rodzimych rafinerii i wycofuje swoje poparcie dla projektu.