Decyzja Rady Ministrów jest związana z wymogiem Komisji Europejskiej, do której zadań należy notyfikacja programu.
Przedłużenie będzie można uzyskać tylko w sytuacji, gdy informacje strony polskiej wskazywałyby, że pomoc publiczna nie wystąpiła, lub że udzielana pomoc jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej.

21 lipca br. Rada Ministrów przyjęła „Informację w sprawie notyfikacji programu pomocowego dotyczącego wsparcia dla rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce”. Niezbędnym warunkiem zatwierdzenia rozwiązań wspierających rynek biopaliw i biokomponentów jest zobowiązanie polskiego rządu, że nie będą one obowiązywały dłużej niż do 30 kwietnia 2011 r.