Wskaźniki ekonomiczne sektora węglowego po czerwcu podało w poniedziałek Ministerstwo Gospodarki. Po maju strata wynosiła ponad 121,3 mln zł. Pogorszenie wyniku finansowego netto górnictwa węgla kamiennego to przede wszystkim skutki spadku zysków ze sprzedaży węgla i strat na pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej.

Do końca czerwca tego roku wydobyto 36,1 mln ton węgla kamiennego i było to o 3 mln ton mniej niż przed rokiem. Sprzedaż ogółem węgla kamiennego w tym okresie wyniosła 31,2 mln ton i w odniesieniu do ub. roku spadła o 8,1 mln ton (20,7 proc). W kraju sprzedano o 7,7 mln ton (22 proc.) mniej niż w ub. roku; poza granicami kraju o 435 tys. ton (9,9 proc.) mniej.