W ciągu około pół roku rozpoczną się odwierty testowe na złożu, w związku z czym aktualnie prowadzone są prace i analizy miejsc odwiertów. Jako miejsca, gdzie ma powstać kopalnia gazu podawane są gminy Swarzędz i Kostrzyn.

Podpoznańskie złoża szacuje się na około 30 mld m3. Jeśli uda się osiągnąć zamierzony cel i wydobywać gaz na poziomie 700 mln m3, to będzie to stanowić wielkość 5% polskiego zapotrzebowania na surowiec.