W „Gazecie Prawnej” czytamy, że spółka zamierza rozpocząć wydobycie gazu ze złóż norweskich: Skarv, Snadd i Idun w czwartym kwartale 2011 r. Wielkość tych złóż określa się na około 36 mld m3 gazu i 18 mln ton ropy naftowej. Na początku ma być wydobywane 0,5 mld m3 gazu w ciągu roku, by stopniowo zwiększać wydobycie.

Libijskie złoża szacuje się na około 150 mld m3 gazu. Zostały tam już wykonane zdjęcia sejsmiczne i rozpoczęły się wiercenia.
Jak powiedział „Gazecie Prawnej” Waldemar Wójcik, wiceprezes PGNiG, najbardziej opłacałaby się sprzedaż gazu wydobytego za granicą na światowym rynku, a nie w Polsce.