Jak czytamy w "Rz" Julia Tymoszenko Premier Ukrainy oświadczyła, że w tej sytuacji kra tenj będzie szukał alternatywnych źródeł zastąpienia rosyjskiego gazu. Najbardziej prawdopodobnym jest miejscowy węgiel, jednak wymaga to inwestycji w wielu ciepłowniach pracujących na gaz.