Ukraina do roku 2006 kupowała większość importowanego gazu w Turkmenistanie, jednak po tym terminie umowa pomiędzy Aszchabadem a Kijowem nie zostła prolongowana.
"Gazeta" przypomina, że Turkmenistan jest pozbawiony możliwości eksportowania gazu do Europy, ponieważ główny gazociąg eksportowy został zniszczony wybuchem.

Równoczesnie Ukraina mówi, że jest gotowa do podjęcia trójstronnych negocjacji z uczestnictwem Rosji o wznowieniu bezpośrednich zakupów 10 do 15 mld m3 gazu rocznie z Turkmenistanu.