Pozwolenie obejmuje obszar ok. 80 km na zachód od Liepaya, w sąsiedztwie już posiadanej przez SIA Balin Energy koncesji poszukiwawczo-wydobywczej nr 1, którą przyznano w 2008 r. 

Licencja ta powoduje, że PKN ORLEN jest już bliżej realizacji pierwszego wydobycia ropy naftowej ze złóż morskich.
Bardzo ważna okazuje się tu lokalizacja złoże, która umożliwia bezpośrednie zaopatrywanie polskich i litewskich rafinerii.

SIA Balin Energy to wspólne przedsięwzięcie PKN ORLEN SA i Kuwait Energy Company.