Należy jednak rozważyć, jakimi trasami gaz z Turkmenistanu dotrze do Bułgarii, jednak oba kraje wyrażają się pozytywnie o współpracy w obszarze energetyki. Dla Turkmenistanu Bułgaria jest ważnym łącznikiem z krajami europejskimi.

Aktualnie Turkmenistan sprzedaje gaz Rosji, ale coraz bardzie skłania się ku rynkom europejskim. Dlatego ważne będzie dostarczanie surowca do gazociągu Nabucco, którym gaz popłynie dalej do Europy.

Umowa na dostawy gazu z Rosji do Bułgarii (obecnie jest to 95%) kończy się niebawem, dlatego coraz ważniejsze staje się dla tego kraju poszukiwanie sposobów na dywersyfikację źródeł dostaw. Tu brane są pod uwagę zasoby Azji Środkowej.

W lipcu Turkmenistan wyraził zgodę na zapewnienie Turcji gazu dla realizacji projektu Nabucco. Wówczas cztery państwa unijne: Bułgaria, Austria, Rumunia i Węgry podpisały też w Ankarze porozumienie w sprawie projektowanego gazociągu Nabucco. Rurociąg ten ma mieć 3,3 tys. km, a jego zadaniem będzie dostarczać gaz do krajów UE z regionu Morza Kaspijskiego.