PGNiG chce, aby dofinansowanie wyniosło około 50 proc. wartości tych projektów, czyli łącznie 300 mln euro (około 1,2 mld zł). Warunkiem otrzymania środków na zaplanowane inwestycje jest spełnienie wyznaczonych warunków i otrzymanie pozytywnej opinii z Komisji Europejskiej, w tym zwłaszcza jej Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu oraz Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

Do 2015 r. grupa PGNiG na wszystkie inwestycje w magazyny chce przeznaczyć około 3 mld zł pozyskując część środków z kredytów i emisji obligacji. W sprawie pożyczki spółka prowadzi już rozmowy m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym - napisał Parkiet.