W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm, które są zainteresowane udziałem w postępowaniach - na wybór generalnego realizatora inwestycji oraz nadzoru inwestorskiego - które zostały ogłoszone w sierpniu br. Wśród uczestników były m.in. firmy z Hiszpanii, Włoch, Japonii, Korei, Kanady, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski.