Już od kilku lat BP zapowiadał, że do 2012 r. przeznaczy 15 mld USD na poszukiwanie złóż ropy naftowej w regionie Zatoki Meksykańskiej.

Odkryte złoże zlokalizowane jest na głębokości powyżej 12 tys. m, w odległości około 400 km na południowy wschód od Houston. Taka głębokość pokładów sprawia, że aby je eksploatować, będzie trzeba wykonać jedne z najgłębszych z dotychczas wykonanych odwiertów..

W celu ocenienia zasobności złoża konieczne będzie wykonanie serii skomplikowanych badań podwodnych. RZecznik BP, którego słowa przytacza CNBC Biznes powiedział, że pod na polu naftowym znajduje się na pewno więcej niż trzy miliardy baryłek.