Więcej informacji może zostać podane przed połową przyszłego miesiąca.
Podstawą działalności Lotosu Jasło jest m.in. świadczenie usług w zakresie magazynowania i dystrybucji paliw silnikowych i lekkiego oleju opałowego. Działalność EcoStream Oy koncentruje się na rycyklingu i rerafinacji produktów opartych na węglowodorach. Ponadto zajmuje się rerafinacją zużytych olejów silnikowych na smary.