PGNiG jest operatorem koncesji poszukiwawczo-wydobywczej na obszarze 2 tys. km. W projekcie tym partnerem PGNiG jest North Sea Fund, mający 20% udziału w koncesji. Zakłada się odnalezienie złoża o zasobach nie mniejszych niż 2,2 mln t.
Zanim PGNiG i Geofizyka Toruń rozpoczną prace wiertnicze, muszą pozyskać zgodę od duńskich rolników, by wejśc na ich tereny. Na razie problem ze zgodą polega na tym, że brak porozumienia co do odszkodowań za spowodowanie strat w uprawach.