Chodzi o spółkę EmbaJugNieft, do której należą m.in. potwierdzone zasoby węglowodorów wynoszące około 3 mln baryłek. Powodem są wielomiesięczne zaległości firmy z zapłatą 2,9 mln USD za prace wiertnicze na kazachskiej koncesji  Petrolinvestu. Ponadto PNiG Kraków zgłasza też roszczenia wobec samego Petrolinvestu, który wystawił gwarancję spłaty zadłużenia.