Puls Biznesu powołuje się na dane, według których budowa zakładu ma kosztować około 30 mln EUR. Po stronie partnera z Finlandii jest zapewnienie finansowania, natomiast Lotos odpowiedzialny jest za teren oraz urządzenia rafineryjne.

Regenerowane oleje mają być wykorzystywane do wytwarzania bazy do produkcji olejów smarowych, ciężkich olejów opałowych i biokomponentów bitumicznych.
Jeśli harmonogram prac nie zostanie zakłócony, produkcja powinna ruszyć w drugiej połowie 2011 r.