Dzięki tej decyzji wzrosły zasoby wydobywalne posiadane przez grupę kapitałową Lotosu. W przypadku ropy naftowej zasoby wydobywalne wzrosły o 1,5 mln ton (czyli o 30 proc.), a gazu ziemnego o 0,1 mld m3 (o 2 proc.)