Firma Vopak, która jest gigantem na światowym rynku magazynowania ropy i produktów naftowych, może zaoferować dużą gamę usług w tym sektorze - od przechowywania po przeładowywanie produktów z małych statków na duże.
Jak podaje PERN, takiej oferty nie ma nie tylko w Polsce, ale brakuje jej również w całym regionie Bałtyku.

Rozmowy o wspólnej inwestycji dobiegają końca. Projektowana baza miałaby mieć pojemność ok. 400 tys. m3 ropy naftowej i 200 tys. m3 paliw. Szacowany wstępnie koszt inwestycji wynosi ok. 200 mln euro. Szacuje się że nakłady na bazę, która ma zacząć działać do końca 2011 r., zwrócą się w ciągu dekady.