Magazyn ma obecnie pojemność 30 mln m sześciennych, jego docelowa pojemność ma być dwukrotnie większa. Gaz jest gromadzony na głębokości 2748 - 2839 m, pod ciśnieniem 12,5 MPa. Napełnianie magazynu gazem zajmuje 150 dni.
Gaz jest dostarczany do magazynu gazociągiem DN 250 relacji Mieszalnia Gazu Karlino - Stare Bielice. W Krzywopłotach magazynowany jest obecnie gaz zaazotowany. Około roku 2015 - 2018 po wyeksploatowaniu znajdujących się w pobliżu złóż, ma być przekształcony na magazyn gazu wysokometanowego.