Mirosław Taras poinformował, że obecnie Bogdanka sprzedaje Kozienicom około 3 mln ton węgla rocznie z możliwością zwiększania lub zmniejszania tego wolumenu w zakresie plus, minus 15 proc. Zysk netto Bogdanki wzrósł w III kwartale tego roku do 90,85 mln zł z 73,5 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł do 108,76 mln zł z 93,8 mln zł przed rokiem.