Sinopec obejmie 40% udziałów we wspólnym przedsięwzięciu.  Ekwador staje się znaczącym miejscem dla chińskich inwestycji bezpośrednich, które wynoszą tutaj ponad 2,2 mld USD.