Szacuje się, że realizacja inwestycji pochłonie około 980 mln zł. Wstępne plany mówią, że magazyny w Marianowie koło Stargardu Szczecińskiego powstaną w latach 2014–2015 r.

Na razie spółka UGS Energy stara się o otrzymanie dotacji w wysokości 270 mln zł ze środków unijnych. Projekt ten zapisano na liście rezerwowej największego w kraju programu, na realizację którego znaczne kwoty przekazywane są z Brukseli - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W nowym magazynie możliwe byłoby magazynowanie zapasów importowanego gazu pochodzącego z letnich nadwyżek. Miałby on służyć pokrywaniu szczytowego zapotrzebowania w okresie zimowym. Równocześnie może pełnić funkcję zaplecza gazoportu w Świnoujściu.