Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy typu REBCO realizowane będą rurociągiem Przyjaźń lub w określonych sytuacjach drogą morską.