Wcześniej planowano, że porozumienie w sprawie dodatkowych dostaw gazu do Polski zostanie podpisane 26 listopada podczas spotkania warszawskiego, jednak wówczas nie doszło do ostatecznych ustaleń.

PAP przywołuje wypowiedź wiceminister gospodarki, Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, która powiedziała, że "90% spraw zostało omówionych. Niemniej jeszcze zostały pewne szczegóły, zwłaszcza należące do tej dziedziny, która wymaga uzgodnień między firmami PGNiG i Gazpromem, które skłaniają nas do tego, żeby była jeszcze jedna runda rozmów. (...) Chodzi o kwestie technicznej konstrukcji zapisów oraz pewnych prawnych kwestii odnośnie tego, czy to ma być protokół dodatkowy do porozumienia, czy do aneksu".

Wiadomo, że ustalona już została kwestia wielkości dostaw, okres, w jakim będzie obowiązywać porozumienie, zapis w kwestii okresu obowiązywania umowy tranzytowej, zasady funkcjonowania EuRoPol Gazu czy formułowania wniosku taryfowego.

W ostatnim czasie PGNiG podało do wiadomości, że doszło do porozumienia z Gazpromem w kwestii zwiększenia łącznych dostaw surowca do 10,2 mld m3 na rok oraz czasu obowiązywania istniejącego kontraktu do roku 2037. Teraz musi dojść do akceptacji proponowanych przez spółki warunków przez rządy obu krajów.