W ciągu 2008 i 2009 roku Statoil borykał się z wieloma problemami technicznymi związanymi z instalacją.
Snohvit LNG został zaprojektowany dla obsługi trzech pól gazowych znajdujących się na Morzu Barentsa. Zlokalizowany jest na wyspie Melkoja, 140 km od północnego wybrzeża Norwegii.