Część kwoty będzie wpłacone gotówką (800 mln UDS), a pozostała należność zostanie przekazana na zasadzie sfinansowania 60% kosztów projektu, co zostało rozłożone na 5 do 6 lat. W umowie zapisano również, że Total ma możliwość do kupna 25% udziałów we wszelkich nowych złożach łupkowych Barnett nabytych przez Chesapeake.

Podjęcie współpracy z Amerykanami ma dać Totalowi także możliwość na opanowanie technologii pozyskiwania gazu ziemnego ze złóż iłowych zwaną crackingiem. Metoda ta polega na na otwieraniu łupków za pomocą wstrzykiwania do nich znacznych ilości wody. W ten sposób dochodzi do uwolnienia zawartego tam gazu.