Rosja oddała do użytku ropociąg Wschodnia Syberia-Pacyfik, którego inwestorem jest - tak jak to ma miejsce w przypadku wszystkich rosyjskich rurociągów naftowych - koncern Transnieft.  Celem inwestycji jest otwarcie dla rosyjskiej ropy rynków na Dalekim Wschodzie, przede wszystkim Chin i Japonii. Do tej pory, rosyjska ropa transportowana była do terminali nad Pacyfikiem koleją.

Rurociąg docelowo liczyć będzie 4188 km i pozwoli na przesył ropy na wschód, z pól naftowych na centralnej i zachodniej Syberii. Do tej pory koszt przedsięwzięcia wyniósł 360 mld RUB, a dodatkowo 60 mld rubli (ponad 5,6 mld zł) przeznaczono na budowę otwartego niedawno morskiego terminalu przeładunkowego w Kozmino k. Władywostoku.