Roboty wiertnicze będą wykonywane w rejonie Jeziora Alberta w północno-zachodniej części kraju. Spółka będzie zmierzać do poszerzenie aktywności wiertniczej na innych rynkach afrykańskich.