Za wydobycie węglowodorów odpowiada konsorcjum Danish Underground Consortium(DUC) w którym oprócz Møller-Maersk udziały posiadają firmy Royal Dutch Shell (46% ) oraz Chevron (15%). Dania jest trzecim producentem gazu w Europie Zachodniej po Norwegii i Wielkiej Brytanii.