Wykonawcą zadania została firma Zakhem Baywood Joint Venture Limited, która zamierza zrealizować kontrakt w ciągu 24 miesięcy.