Odległość pomiędzy platformami Gudrum i Sleipner to 55 km. Zasoby Gudrun szacuje się na 135 milionów baryłek ropy