TNK-BP próbował wejść w posiadanie rafinerii już w 2005 roku, ale wówczas wybrano ofertę PKN Orlen. Zdaniem rosyjskich analityków polska firma może odsprzedać lub wymienić cześć akcji Orlen Lietuva w zamian za gwarancję dostaw ropy naftowej na korzystnych warunkach finansowych.