Rurociąg połączy złoża gazu zlokalizowane na szelfie z siecią gazociągów w Indiach. Projekt dyskutowany był przez ostatnich dziesięć lat, ale do tej pory był blokowany z przyczyn politycznych.